Reilun pelin säännöt

Olemme laatineet koko seuraa koskevat pelisäännöt, joita seurassamme noudatetaan. Näiden lisäksi harjoittelu- ja valmennusryhmällä on mahdollisuus tehdä täydentäviä pelisääntöjä omalle ryhmälleen.

Säännöt koskevat kaikkia ryhmässä toimivia henkilöitä

* urheilijoita * valmentajia  * ohjaajia  * huoltajia, myös vahemmille on omat pelisäännöt.

Aikuisurheilijat, ohjaajat ja valmentajat ovat esimerkkejä, idoleja nuoremmille urheilijoille. Heidän edesottamuksiaan seurataan ja heihin samaistutaan. Olemmehan sen luottamuksen arvoisia!

Veitsiluodon Kisaveikot ry:n yleiset pelisäännöt

Ohjaajan ja valmentajan säännöt

 • tulen ajoissa harjoituksiin ja huolehdin, että minullakin on asianmukaiset varusteet päälläni
 • pyrin omalla käytökselläni olemaan hyvä roolimalli ryhmälleni ja muille seuran urheilijoille
 • teen parhaani ohjaus- tai valmennustyössäni
 • ohjaan urheilijoita hyviin käytöstapoihin ja terveellisiin elämäntapoihin
 • annan palautetta oikeudenmukaisesti rohkaisten valmennettaviani
 • huolehdin turvallisuudesta
 • minulla on vaitiolovelvollisuus valmennettavieni ja muiden urheilijoiden yksityisasioista
 • muistan, että valmentajana edustan seuraa eli terveelliset elämäntavat että hyvät käytöstavat ovat käytössäni myös urheilusalin / -kentän ulkopuolellakin

Vanhempien säännöt

 • kannustan lastani hänen harrastuksessaan
 • huolehdin, että lapseni on ajoissa ja säännöllisesti harjoituksissa
 • ilmoitan lapseni ohjaajalle, mikäli lapseni ei pääse harjoituksiin (satunnaisia yksittäisiä poissaoloja ei tarvitse ilmoittaa)
 • en vertaa lastani toisiin lapsiin vaan annan lapseni kehittyä yksilöllisesti
 • en arvostele muita lapsia, ohjaajia, valmentajia, toimitsijoita lapseni kuullen
 • ohjaan lastani hyviin käytöstapoihin ja terveellisiin elämäntapoihin
 • jos minulla on kysyttävää/kritiikin aihetta, keskustelen mieluimmin ensin lapseni ohjaajan/ valmentajan kanssa.  Minulla on myös aina halutessani mahdollisuus olla yhteydessä seuran johtoon.

Urheilijan säännöt

Alla esitettävä on yleissääntö. Urheilukerhot, -koulut sekä nuoret urheilijat laativat ryhmäkohtaiset pelisääntönsä, joita noudatetaan yleissääntöjen lisäksi.

 • tulen ajoissa harjoituksiin
 • tulen tunnille urheiluvaatteissa
 • kuuntelen ja tottelen ohjaajani/valmentajaani, jotta koko ryhmä viihtyy harjoituksissa
 • yritän parhaani ja olen kaveri kaikkien kanssa, en kiusaa muita
 • urheilijana edustan itseni lisäksi seuraa, joten noudatan harjoituksissa, kilpailuissa sekä kilpailumatkoilla terveellisiä elämäntapoja ja hyviä käytöstapoja kuten muutenkin elämässän