Ohjeet turvalliseen harjoitteluun

Urheilijalle

 • Osallistun harjoituksiin vain terveenä.
 • Kuuntelen ja noudatan annettuja ohjeita.
 • Pesen kädet harjoituksiin tullessa ja sieltä lähtiessä.
 • Muistan turvavälin kavereihin (1-2 metriä).
 • Yskin ja aivastan hihaan.
 • Käytän vain omaa juomapulloa.
 • En lainaa kaverin tavaroita.

Huoltajalle

 • Käyn ohjeet huolellisesti läpi lapseni kanssa.
 • Huolehdin, että lapseni toimii ohjeiden mukaisesti.
 • Huolehdin, että lapsellani on tarvittavat välineet harjoituksissa mukana (sopivat kengät ja vaatetus, oma juomapullo).
 • Olen mahdollisuuksien mukaan apuna harjoituksissa.

Ohjaajalle

 • Tutustun turvallisen harjoittelun ohjeisiin ennen harjoituskauden alkua.
 • Ohjeistan urheilijoita turvalliseen harjoitteluun ja muistutan niistä harjoitusten alussa ja lomassa.
 • Harjoituksissa vältämme lähikontakteja ja otamme turvaetäisyydet huomioon.
 • Hyödynnämme harjoituspaikkoja monipuolisesti ja jakaudumme tarvittaessa pienryhmiin.