Tukea harrastusmaksuihin?

7 – 15 vuotiaiden lasten- ja nuorten liikunnan perustoiminnan kohdeavustus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kemin kaupungille erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukemiseksi. VKV on mukana tässä hankkeessa.

Avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden 7-15 vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntaa seuran ohjatuissa harjoituksissa.  

Kausimaksu/avustus:
(2013-2011)   60 eur/toimintavuosi, avustus enintään 40 eur
(2010-2008)  100 eur/toimintavuosi, avustus enintään 60 eur
(2007-2005)  150 eur/toimintavuosi, avustus enintään 80 eur

Veitsiluodon Kisaveikot myöntää avustuksen vapaamuotoisen anomuksen perusteella.  Anomukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen: maksut.veitsiluodonkisaveikot@gmail.comPäätökset tehdään luottamuksellisesti toimikunnassa: seuran puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja yleisurheilujaoston puheenjohtaja.

Tukea toimintaa voi hakea jo seuran toiminnassa mukana olevat sekä uudet jäseniksi liittyvät lapset ja nuoret.