Muistorahaston säännöt

TIMO ZERNIN MUISTORAHASTO                                            SÄÄNNÖT

                                                                                                            22.9.2013

1        §             Rahaston nimi

Rahaston nimi on Timo Zernin muistorahasto ja se kuuluu Veitsiluodon Kisaveikot ry:n rahastoon.

 2    §             Rahaston varat ja hallinnointi

  Muistorahaston varat perustuvat Timo Zernin muistokeräykseen lahjoitetuista varoista.
                     
Toimikuntana toimii Sami Zerni, Riku Zerni ja Risto Mononen sekä Veitsiluodon Kisaveikot ry:n edustajana puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja.

 Osa varoista voidaan sijoittaa korkotalletuksiin.

 Tilin käyttöoikeus on Veitsiluodon Kisaveikot ry:n taloudenhoitajalla ja puheenjohtajalla.

3   §               Rahaston tarkoitus ja varojen käyttö

Muistorahastosta voidaan jakaa vuosittain seuran urheilijoille ja toimijoille stipendejä.

4   §               Rahaston varojen kartuttaminen

 Rahaston varoja voidaan kartuttaa lahjoituksin, merkkipäiväkeräyksin, testamentein ja Veitsiluodon Kisaveikot ry:n myöntämillä varoilla.

5   §               Rahaston sääntöjen muuttaminen

Rahaston tarkoitusta ei voi muuttaa.

6   §               Rahaston voimassaoloaika

Rahasto on määräaikainen. Stipendit jaetaan vuosien 2013 -2020 aikana.  Vuonna 2021 jakamatta jääneet varat lahjoitetaan Veitsiluodon Kisaveikot ry:lle, jonka puheenjohtajana Timo Zerni toimi kuollessaan 15.8.2012.

 Sami Zerni                                                Riku Zerni
puheenjohtaja

 Risto Mononen                     

 Katariina Hynynen                               Marjatta Ojala
sihteeri                                                    taloudenhoitaja